Z úcty k historii

V nedávných dnech proběhla v Chocni neobvyklá akce. Město se rozhodlo zrekonstruovat pozdně barokní mariánský sloup, který se tyčil uprostřed choceňského náměstí od roku 1760. První rekonstrukcí prošel v roce 1829, druhou opravou a přestavbou, kdy byl osazen dalšími sochami, prošel v roce 1905 rukou sochařského mistra Josefa Reila. Sesazení jednotlivých dílů sloupu proběhlo bez větších obtíží, a tak jsme mohli potvrdit, že úcta k historii našeho města je i naší firmě vlastní.

V nedávných dnech proběhla v Chocni neobvyklá akce. Město se rozhodlo zrekonstruovat pozdně barokní mariánský sloup, který se tyčil uprostřed choceňského náměstí od roku 1760. První rekonstrukcí prošel v roce 1829, druhou opravou a přestavbou, kdy byl osazen dalšími sochami, prošel v roce 1905 rukou sochařského mistra Josefa Reila. Sesazení jednotlivých dílů sloupu proběhlo bez větších obtíží, a tak jsme mohli potvrdit, že úcta k historii našeho města je i naší firmě vlastní.